Välkommen till Landsbygdsalliansen Ulricehamn!

Välkomna till Landsbygdsalliansens årsmöte
Måndagen den 11 Mars kl.17.30
Plats: Basta Kvarn Blidsberg
 inbjuder till ÅRSMÖTE

Verksamhetsberättelse 2023
Medlemmar geografiskt 2023
Resultaträkning_-_2024-02-11
Balansräkning-2024-02-11

Landsbygdsalliansen Ulricehamn är kanske viktigare än någonsin.

I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har
vår organisation en mycket viktig roll att fylla.

Landsbygdsalliansen är en paraplyorganisation för utvecklingsgrupperna i Ulricehamns kommun.

Föreningen ska stärka lokala utvecklingsgrupper och andra medlemmar som har lokal utveckling
och landsbygdsutveckling till uppgift, för att hela Ulricehamn ska leva.

Arbetet i föreningen är uppdelat i fyra geografiska områden.

Styrelsen består av representanter valda från varje geografiskt område.

Se under fliken styrelsen