Välkommen till Landsbygdsalliansen Ulricehamn!

Landsbygdsalliansen Ulricehamn är kanske viktigare än någonsin.

I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har
vår organisation en mycket viktig roll att fylla.

Landsbygdsalliansen är en paraplyorganisation för utvecklingsgrupperna i Ulricehamns kommun.

Föreningen ska stärka lokala utvecklingsgrupper och andra medlemmar som har lokal utveckling
och landsbygdsutveckling till uppgift, för att hela Ulricehamn ska leva.

Arbetet i föreningen är uppdelat i fyra geografiska områden.

Styrelsen består av representanter valda från varje geografiskt område.

Se under fliken styrelsen

Senaste Nytt