Välkommen till Landsbygdsalliansen Ulricehamn!

Inbjuder till

ALLMÄNT MÖTE

TISDAG 25 OKTOBER KL. 17.30

På programet

 Hela Sverge ska leva Sjuhärad

Släktforskning

Ostprovning

Se  inbjuder till 2022 och anmälan

Landsbygdsalliansen Ulricehamn är kanske viktigare än någonsin.

I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har
vår organisation en mycket viktig roll att fylla.

Landsbygdsalliansen är en paraplyorganisation för utvecklingsgrupperna i Ulricehamns kommun.

Föreningen ska stärka lokala utvecklingsgrupper och andra medlemmar som har lokal utveckling
och landsbygdsutveckling till uppgift, för att hela Ulricehamn ska leva.

Arbetet i föreningen är uppdelat i fyra geografiska områden.

Styrelsen består av representanter valda från varje geografiskt område.

Se under fliken styrelsen

Senaste Nytt