Välkommen till Landsbygdsalliansen Ulricehamn!

Landsbygdsalliansen Ulricehamn är kanske viktigare än någonsin.

I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har
vår organisation en mycket viktig roll att fylla.

Landsbygdsalliansen är en paraplyorganisation för utvecklingsgrupperna i Ulricehamns kommun.

Arbetet i föreningen är uppdelat i fyra geografiska områden.

Föreningen ska stärka lokala utvecklingsgrupper och andra medlemmar som har lokal utveckling
och landsbygdsutveckling till uppgift, för att hela Ulricehamn ska leva.

Styrelsen består av representanter valda från varje geografiskt område.

Se under fliken styrelsen

Senaste Nytt