Om föreningen

Föreningen ska stärka lokala utvecklingsgrupper och andra medlemmar som har lokal utveckling och landsbygdsutveckling
till uppgift, för att hela Ulricehamn ska leva.

Verksamheten ska ge en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling i hela Ulricehamn.

Landsbygdsalliansen Ulricehamn arbetar ur ett lokalt perspektiv genom att stärka samverkan mellan
lokala utvecklingsgrupper, kommun samt myndigheter, organisationer och andra intressenter.

Utsikt mot Åsunden
Foto:Steen-Åke