Styrelsen

 1 st ordf + 8 st ordinarie ledamöter, 2 st från respektive 4 geografiska områden samt minst 4 st ersättare. 

3 st från kommunen.

Vice ordförande
Steen-Åke Larsson

E-post

0705 27 41 47

Hökerum

Östra Redväg

Ordinarie

Gösta Knutsson

Tel 0705 94 28 43

Ordinarie

Gunilla Ideström

Tel 0703 59 20 86

Ätradalen

Kassör

Bengt Grindelid

Tel 0730 64 12 21

Ordinarie

Margaretha Persson

Tel: 0705 72 91 61

Ersättare

Stig Fagersson

Tel 0705 33 98 85

Ersättare

Torbjörn Ottosson

Tel  0708 90 38 26

Hökerum

Ordinarie

Hans Ström

070 743 41 69

Ordinarie

Carl Gustav (KG) Fridén

033-27 43 52

Vice ordförande
Webbredaktör

Steen-Åke Larsson

0705 27 41 47

Åsunden

Ordinarie

Irwing Johansson

Tel 0708 87 12 59

Ordinarie

Mattias Gotting

Tel 

Ersättare

Månika Sager

Tel 0763 94 08 06

Deltager i styrelsemöten

Mikael Levander NU

1:e vice ordförande
Nya Ulricehamn

Mikael Levander

0321-59 67 84

2:e vice ordförande
Moderaterna

Wiktor Öberg

0321-59 67 83

Landsbygdsutvecklare

Patrik Andersson

Näringsliv Ulricehamn AB

Telefon: 0321-59 59 67

Mobil: 0766 43 59 67

Mail: patrik.andersson@nuab.eu

 www.nuab.eu

Börja på NUAB 2021-08

Revisorer

Anders Andersson
Tommy Johansson

Valberedning

Sammankallande 
Tomas Jacov
070-343 73 25  E-post

Mattias Gotting
Bengt Grindelid  
Gösta Knutsson

 

Representanter till HSSL

Hela Sverige ska leva Sjuhärad är den regionala länsavdelningen av Hela Sverige.

Månika Sager
Steen Åke Larsson.

Arbetsgrupper

  • Arbetsgrupp prioritering av vägnät.