Styrelsen

 1 st ordf + 8 st ordinarie ledamöter, 2 st från respektive 4 geografiska områden samt minst 4 st ersättare. 

3 st från kommunen.

Information​

Möten 2019

    
21 aug      
23 okt       
11 dec       


Styrelsemöte
Medlemsmöte
Styrelsemöte.   NUAB   kl 17,00

Ordf

Tomas Jacov

Östra Redväg

Tel 0763-43 12 30

Östra Redväg

Ordinarie

Gösta Knutsson

Tel 0705 94 28 43

Ordinarie

Gunilla Ideström

Tel 0703 59 20 86

Ätradalen

Ordinarie

Kassör

Bengt Grindelid

Tel 0730 64 12 21

Ordinarie

Margaretha Persson

Tel: 0705 72 91 61

Ersättare

Stig Fagersson

Ätradalen

Tel 0705 33 98 85

Ersättare

Torbjörn Ottosson

Ätradalen

Tel  0708 90 38 26

Hökerum

Ordinarie

Vice ordförande
Webbredaktör

Steen-Åke Larsson

0705 27 41 47

Ordinarie

Carl Gustav (KG) Fridén

033-27 43 52

Ersättare

Hans Ström

070 743 41 69

Åsunden

Ordinarie

Irwing Johansson

Tel 0708 87 12 59

Ordinarie

Mattias Gotting

Tel 

Ersättare

Månika Sager

Tel 0763 94 08 06

Deltager i styrelsemöten

1:e vice ordförande

Mikael Levander

0321-59 67 84

2:e vice ordförande

Wiktor Öberg

0321-59 67 83

Landsbygdsutvecklare

Charlotte Hermansson Svensson

Näringsliv Ulricehamn AB

Telefon: 0321-595967

Mobil: +46 766 435967

Mail: charlotte.svensson@nuab.eu

 www.nuab.eu

Revisorer

Anders Andersson
Tommy Johansson

Valberedning

Sammankallande 
Bengt Grindelid   

Mattias Gotting
Steen-Åke Larsson
Gösta Knutsson

 

Representanter till HSSL

Hela Sverige ska leva Sjuhärad är den regionala länsavdelningen av Hela Sverige.

Månika Sager 1 år

Steen Åke Larsson som ersättare på 1 år.

Arbetsgrupper

Arbetsgrupp prioritering av vägnät.