Styrelsen

1  Ordförande
12 ordinarie Ledamöter fördelade mellan varje geografiskt område.
1 adjungerad Landsbygdsutvecklare tillika sekreterare.
3 adjungerande Politiker från kommunstyrelsens presidium.
Styrelsen utser vice ordförande och kassör på det konstituerande mötet efter årsmötet.

I dagsläget finns det 1 VAKANT post ledig till styrelsen.

Information​

Information angående styrelsearbetet.

Styrelsen har möte 5-6 gånger om året plus årsmötet.
Vi samlas ute hos utvecklingsgrupperna och får samtidigt en lokal presentation om dess område.
På mötena går vi igenom ansökningar om projekt som utvecklingsgrupperna har ansökt om medel till.
Vi är i dagsläget 27 styck anslutna utvecklingsgrupper, men det finns plats för fler.
Vi förfogar över 400 tusen som vi kan fördela ut på landsbygden.

Mötestider under 2024: Måndagar kl.17.30
15 april                Grovare/Fänneslunda
10 juni                 Boarp/Närarp
12 augusti           Årås kvarn/Kölingared
14 oktober          Gullereds Samhällsförening
16 december      Trevia Design, Härna/Hökerum

Ordförande
Tomas Jacov

E-post tomasjacov@gmail.com
Tel 0763 43 12 30

Östra Redväg

Östra Redväg

Ledamot

Gösta Knutsson

Tel 0705 94 28 43

Ledamot

Vice ordförande

Gunilla Ideström

Tel 0703 59 20 86

Ätradalen

Ledamot

Kassör

Bengt Grindelid

Tel 0730 64 12 21

Ledamot

Margaretha Persson

Tel: 0705 72 91 61

Ledamot

Stig Fagersson

Tel 0705 33 98 85

Hökerum

Ledamot

Carl Gustav (KG) Fridén

070 827 43 52

Ledamot

Hans Ström

070 743 41 69

Åsunden

Ledamot

Irwing Johansson

Tel 0708 87 12 59

Ledamot

Mattias Gotting

Tel 070 652 10 27

Ledamot

Månika Sager

TVÄRRED

Tel 0763 94 08 06

Ledamot

Lennart Gyllensten
TVÄRRED

 070 563 14 78
 

Deltager i styrelsemöten

Mikael-Dahl

Centerpartiet

Mikael Dahl

0703-15 32 75

Klas-Redin

Socialdemokraterna

Klas Redin

0767-10 74 76

Skärmavbild 2020-11-02 kl. 11.41.43

Moderaterna

Wiktor Öberg

0709-38 76 62

Landsbygdsutvecklare

Patrik Andersson

Näringsliv Ulricehamn AB

Telefon: 0321-59 59 67

Mobil: 0766 43 59 67

Mail: patrik.andersson@nuab.eu

 www.nuab.eu

Börja på NUAB 2021-08

Revisorer

Anders Andersson
Tommy Johansson

Valberedning

Sammankallande
Bengt Grindelid

Månika Sager
Mattias Gotting
Gösta Knutsson

Representanter till HSSL

Hela Sverige ska leva Sjuhärad är den regionala länsavdelningen av Hela Sverige.

Månika Sager

Steen-Åke Larsson 0705274147 Webbredaktör 1
Månika Sager 0763940806 Webbredaktör 2