Årsmöte Tvärred 28 mars 2019

Efter årsmöteshandlingarna kom Mats Löwing och berättade och kåsera på temat ”Tavlor ur mitt liv”. Mats arbetar som präst i Svenska kyrkan,
gillar fotboll och är ofta ute och håller föredrag, han berättar och kåserar med humoroch glimten i ögat.

Mats Löwing är välkänd både som präst och en stor fortbollsälskare.

En uppskattad föreläsare som bjöd på många skratt. att kunna berätta så mycket om alla detaljer som finns i tavlan. 

Toppföreläsare..