Styrelsemöte Strängsered bygdegård

Sista styrelsemötet före semestern som hölls i Strängsered byggdegård, som avslutning åt vi sill och färskpotatis.

Anita Andersson berättade lite om Strängsered och bygdegårdens verksamhet. Bygdegården uppförd 1913 som lärarbostad och skola. 
På 70-talet upphörde skolverksamheten och församlingen köpte huset och gjorde om den till församlingshus. Varit i bygdegårdens regi sedan xxxxx . har viss uthyrning och det kostar 600kr, värms upp av jordvärme.
80 medlemmar i föreningen.
Yoga, i bottenvåningen och hembygdsföreningen hyr en lokal
Bastu finns i källaren.