Försäkring HSSL

Som medlem i HSSL  (Hela Sverige ska leva) har samtliga

utvecklingsgrupper en försäkring

för föreningen och sina medlemmar och för specifika villkor

se www.svedea.se