Info från myndighet

Här kommer vi lägga upp information som kommer från kommunen eller anan myndighet.  

  • Vägar i kommunen

Länk till dokument : 
Kommunala riktlinjer för allmänt vägnät 2019

Under arbetets gång så har Landsbygdsalliansen haft en arbetsgrupp om 4 personer som ingått i kommunens referensgrupp för att kunna påverka och belysa vilka vägar som bör prioriteras.

  • Info grönytor 2018-02-11

Klicka på texten