Södra Säms kyrkoruin

Landsbygdsalliansen på besök för att titta på ett projekt som Vegbyortens Hembygdsförening genomfört med bidrag från oss.

Kapellet på ängen

På platsen där kapellet en gång låg, har vi som en symbolisk handling uppfört en autentisk grundstomme till ett kapell.

Ett av hörnen har försetts med en bit vägg-panel som tydligt visar den tidens byggnads-konst. Den färdiga konstruktionen är 5,4 m bred och 11,2 m lång.

Upprinnelsen till projektet Kapellet på ängen & Kyrkan i byn började i september 2008 då hembygdsforskaren Arne Johansson kontaktade arkeolog Claes Theliander angående en intressant markering med text som han hittat på en gammal skifteskarta från 1710.

Mer info på deras hemsida http://swedenroots.se/semb/?cat=4

Vi som var där : Charlotte Hermansson Svensson, Bengt Grindelid, Steen-Åke Larsson