Genomförda projekt

Några projekt gjorda 2015 till 2018 som har fått bidrag.

Klart 2018

Hjärtstartarprojekt Hällstad

Stora och Lilla Björkens fiskevårdsförening har via utvecklingsgruppen Norra Ås Kultur och intresseförening ansökt om bidrag för att kunna genomföra ett Hjärtstartsprojekt.

För att öka tryggheten för invånare och besökare i orten så tog föreningen initiativ till att införskaffa 3 hjärtstartare och installera dem på strategiskt valda platser.  Ett lyckat projekt som ökat samverkan och sammanhållningen på orten.

Klart 2018

Tillgänglighetsfiskebrygga i Varnum

Text

Klart 2018

Jogens iläggningsramp

Om du vill använda din egen båt finns det en
nyanlagd båtramp vid Jogens norra del
mellan Varpaledets badbpats och Årås.
Där kan du på ett enkelt sätt sjösätta din båt

Klart 2018

Belysning i Dragonparken i Nitta 2017

Klart 2018

Infotavla Hökerum 2017

Klart 2018

Infotavlor-Södra-Säm

Klart 2017

Taste The countryside

Vegby hembygdsförening

Syll och grundstockar

 

Invigning av Kapelle i Säm 11-sept.-2016

Årås Arena

Årås kvarn parken

.