Sökt bidrag 2022

Utvecklingsgrupper som har sökt bidrag 2022.

Utvecklingsgrupp: Rånnavägs Vägförening

Sökande: Rånnavägs Vägförening
Ansökningsdatum: 2022-04
Projekt: Belysning till isbana.

Ansökt: 14 295 Kr
Beviljat: 
Klart: 
Beskrivning:  Syftet är att gamla och unga ska röra sig på isbanan vintertid.